1. kolo přijímacího řízení (pro školní rok 2020/2021)

1. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:
65 – 42 – M/02 Cestovní ruch
16 – 01 – M/01 Ekologie a životní prostředí
41 – 41 – M/01 Agropodnikání

Termín konání jednotné přijímací zkoušky je 8. 6. 2020. Uchazečům byla zaslána pozvánka s podrobnými pokyny.
Podrobnější informace k průběhu přijímacího řízení naleznete zde.

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym
Vyhláška č. 232/2020 Sb.Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
Ochrana zdraví při přijímacích zkouškách
Čestné prohlášení

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image