Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 19. 2. 2020 proběhlo na Střední odborné škole v Šumperku okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ III.C, která je určena žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol a kategorii G III. A, která je určena žákům 1. – 3. ročníků gymnázií. 

Soutěže se zúčastnilo 14 žáků z odborných škol a 6 žáků ze šumperského a zábřežského gymnázia.

Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. V písemné části byly poslechové úlohy a čtení s porozuměním, v ústní části řešili žáci jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval s porotou na vylosované téma.

Soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.

Speciální poděkování patří paní Vláčelové ze Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk za pomoc při organizaci okresního kola.

Výherci soutěže SOŠ III.C

  1. místo LINDEMANN Dominik SPŠ a VOŠ Šumperk
  2. místo STOJAR Jaroslav VOŠ a SŠA Zábřeh
  3. místo SAŇÁK Marek SOŠ Šumperk

 

Výherci soutěže G III.A

  1. místo: MORNSTEIN Karel Gymnázium Zábřeh
  2. místo: ONDRÁČKOVÁ Eliška Gymnázium Šumperk
  3. místo: SUCHOMEL Luboš Gymnázium Šumperk

 

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě, která odvedla vynikající práci.

Těšíme se na další ročník soutěže.

Ing. Iveta Pirkl Beštová
Garantka soutěže

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3