Základní barmanský kurz
Hotelový provoz, Kurzy pro veřejnost, Kurzy pro žáky

Základní barmanský kurz

Základní barmanský kurz – Basic Bartender´s Course
29. 10. – 1. 11. 2019

Základní barmanský kurz je produkt České barmanské asociace, o. s., www.cbanet.cz, realizovaný Barmanskou školou Jaroslav Labounek.

  • Cílem kurzu je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oboru nápojové gastronomie – přípravy a výroby míšených nápojů.
  • Kurz probíhá formou denního studia, hodinová dotace kurzu závisí na počtu účastníků.
  • Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou v licenci CBA, která se skládá z přípravy vylosovaného míšeného nápoje, ústní zkoušky a písemného testu.
  • Úspěšní absolventi obdrží Certifikát CBA v česko – anglické verzi o absolvování Základního barmanského kurzu CBA.

Cena kurzu:   3. 500,- Kč

Přihlášky se přijímají do naplnění kurzu.
Další informace: Mgr. Eva Kostecká/ Ing. Kateřina Ondráčková

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image