Den mediální gramotnosti aneb Všech pět pohromadě

Naše škola se zařadila mezi dvacet vybraných škol z celé republiky, které se mohly zúčastnit
projektu společnosti Člověk v tísni – Jeden svět na školách.

Projektový den v rozsahu čtyř vyučovacích hodin vedl Ondřej Klípa, který se specializuje na metodiku
výuky mediální gramotnosti. Studenti 2. ročníku oboru Cestovní ruch si mohli během interaktivní
výuky vyzkoušet, zda mají při sledování internetových médií vždy všech pět pohromadě. Myšleno je
samozřejmě pět základních otázek, které by měl mít každý z nás mít v patrnosti, pokud čte jakékoliv
zprávy či jen sleduje cokoliv na internetu: KDO? CO? KOMU? JAK? PROČ? Pod odborným vedením
lektora se studenti učili, jak postupovat při posuzování věrohodnosti mediálních sdělení. Pro učitele,
kteří se workshopu účastnili formou náslechu, byl projekt příležitostí, jak obohatit své výukové
metody, především jak jednoduchou formou zařazovat prvky mediálního vzdělávání do hodin.
Hostem projektového dne byl redaktor Českého rozhlasu Jaroslav Hroch, který se studenty debatoval
o veřejnoprávních médiích a o tom, jak probíhá příprava zpravodajství, jakými způsoby si novináři
ověřují své informace.

Dnešní mladí lidé, a nejen oni, jsou vystaveni mediálním sdělením, která jsou často manipulativní, či
přímo lživá, a proto je nutné věnovat mediální gramotnosti pozornost i v průběhu středoškolského
vzdělávání. Věřme tomu, že dnešní mladí lidé budou svými znalostmi moderních technologií a
kritickým přístupem ke sdílení informací na sociálních sítích příznivě ovlivňovat i své rodiče a
prarodiče.

Mgr. Jolana Maluchová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image