Dopis od Johna z Haiti

Baie de Henne, 27.10. 2016                                                                           

Drazí přátelé,

dnes mám velkou radost, že Vám mohu psát tento dopis jako poděkování za vše, co jste pro mě udělali od té chvíle, kdy jste mě adoptovali za svého kmotřence.

Jak se máte? Věřím, že se Vám i Vašim rodinám daří dobře.

Já se nemám nejlíp, protože ve chvíli, kdy byla otevřena škola, byla naše země zasažena cyklonem, který se jmenuje Matthew. Všechny kraje jsou postiženy, především ten, ve kterém žiji. Naše město bylo zatopeno, ale díky Bohu jsme v pořádku.

Drazí kmotři, chci Vám poděkovat, protože jste tu stále pro mě. To díky Vám mohu tento rok chodit opět do školy. Vaše pomoc je opravdu neúnavná, prosím Boha, aby Vás chránil ve všem, co podnikáte ve svém životě, aby řídil Vaše rodiny a Vaši zemi.

Tisíce a tisíce díků za vše, co jste pro mě udělali.

Přijměte nejsrdečnější pozdravy od svého kmotřence, který Vás nepřestává milovat.

John-Slwibay Nelson

Milý Johne,

i my děkujeme Tobě za velmi krásný dopis. Letos se nám opět podařilo vybrat potřebnou částku na Tvoje školné. Také jsme si v předvánoční čas udělali pěkný školní den: Měli jsme workshopy s dobrovolníky z olomoucké charity, studenti 3.A prověřili naše znalosti v zábavných kvízech a studenti 3. H připravili vánoční nápoje a vynikající pochoutky a vytvořili tím krásnou adventní atmosféru. Na přednášce o Haiti jsme se dozvěděli hodně o Tvé zemi i o těžkostech, které na Haiti prožíváte.

Měli jsme možnost prožít jeden den ve škole jinak a myslet trochu na Vás na Haiti.

Milý Johne, děkujeme Ti za to, že nám umožňuješ činit nás lepšími, než jsme.

Za všechny přispěvatele a dárce

Jolana Maluchová

Fotogalerie z této akce

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image