Ekologická olympiáda

Jako každým rokem se i letos zúčastnil tříčlenný tým žáků 2. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí krajského kola Ekologické olympiády, která se konala 14. – 16.3. ve Středisku ekologické výchovy Švagrov.
Tématem letošního ročníku byly dřeviny rostoucí mimo les.
První den byli účastníci seznámeni s problémy projektu, který měli následně zpracovat a který byl vedle obecného ekologického testu, poznávání rostlin, živočichů a stromů součástí celkového
hodnocení. Po odborných přednáškách z dendrologie navštívili soutěžící zámecký park v Loučné nad Desnou, kde se dozvěděli jak měřit výšku stromu, obvod kmene, učili se odhadovat stáří stromu a hodnotit jeho zdravotní kondici vzhledem k dané lokalitě. Každý tým si v rámci svého projektu zvolil strom, ke kterému vyhotovoval dokumentaci pro soutěž Strom roku 2018.
Následující den byl vyhrazen znalostem z oblasti ekologie, botaniky, zoologie a dendrologie. Odpoledne týmy zpracovávaly prezentace k zadanému projektu.
Poslední den proběhly prezentace projektů před tříčlennou porotou. Poté už účastníky čekalo jen vyhlášení výsledků. Letos byla vyhlášena pouze první tři místa.
Ze Švagrova jsme odjížděli plni nových poznatků, které využijeme nejen v dalším studiu, ale i v praxi.

FOTOGRAFIE Z AKCE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image