Ekologická olympiáda

Jako každým rokem se i letos zúčastnil tříčlenný tým žáků 2. a 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí krajského kola Ekologické olympiády, která se konala 1. – 3.10. ve Středisku ekologické výchovy Švagrov.

Tématem letošního ročníku byly management v ochraně přírody.

První den byli účastníci seznámeni s problémy projektu, který měli následně zpracovat a který byl vedle obecného ekologického testu, poznávání rostlin, živočichů a stromů součástí celkového hodnocení. Po společném zahájení odjeli soutěžící na Ovčárnu, odtud pokračovali na Vysokou Holi, kde je pracovník CHKO Jeseníky seznámil s typy managementu, které jsou v této oblasti prováděny. Vlastním předmětem soutěže byla přírodní rezervace Přemyslovské sedlo, pro kterou měli soutěžící zpracovat vhodné způsoby managementu.

Následující den byl vyhrazen znalostem z oblasti ekologie, botaniky, zoologie a dendrologie. Odpoledne týmy zpracovávaly prezentace k zadanému projektu.

Poslední den proběhly prezentace projektů před tříčlennou porotou. Poté už účastníky čekalo jen vyhlášení výsledků. Letos byla vyhlášena pouze první tři místa.

Ze Švagrova jsme odjížděli plni nových poznatků, které využijeme nejen v dalším studiu, ale i v praxi.

 

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image