Ekologická olympiáda

Jako každým rokem se i letos zúčastnil tříčlenný tým žáků 1., 3. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí krajského kola Ekologické olympiády, která se konala 2. – 4. 10. ve Středisku ekologické výchovy Švagrov.

Tématem letošního ročníku bylo: Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech.

První den byli účastníci seznámeni s problémy projektu, který měli následně zpracovat a který byl vedle obecného ekologického testu, poznávání rostlin, živočichů a stromů součástí celkového hodnocení. Po společném zahájení odjeli soutěžící do Vernířovic, kde prováděli hydrobiologický průzkum říčky Merty.

Druhý den se soutěžící opět věnovali výzkumné činnosti, a to na Studeném potoce. Odpoledne se věnovali zpracování vzorků ve zřízené minilaboratoři. Všechny výsledky a poznatky týmy zapracovaly do vlastních prezentací.

Poslední den proběhly prezentace projektů před tříčlennou porotou. Poté už účastníky čekalo jen vyhlášení výsledků. Jako každý rok byla vyhlášena pouze první tři místa.

Ze Švagrova jsme odjížděli plni nových poznatků, které využijeme nejen v dalším studiu, ale i v praxi.

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image