Ekologie a životní prostředí

Máš rád/a přírodu a chceš ji chránit?

 

 

Obor Ekologie disponuje širokým zázemím: od arboreta a sadu původních ovocných odrůd přes botanickou zahradu až po učebni v přírodě.

Důvody ke studiu oboru Ekologie a životní prostředí

Široké možnosti uplatnění

Zemědělství je mezi námi od pradávna a obdělávat půdu bude potřeba vždy, stejně jako zpracovávat plodiny, chovat dobytek, kontrolovat kvalitu a mnohé další.

Rozsáhlé znalosti

Zvířata, rostliny, půda, ale i stroje jsou tím, co budeš poznávat a poté uplatňovat dle své volby v pozdější práci.

Co o škole říkají naši absolventi?

Frantisek John

Rndr. Mgr. František John, Ph.D.
Starosta města Zábřeh, zastupitel Olomouckého kraje

„Šel jsem studovat ekologii a díky studiu na zemědělské škole jsem měl obrovský přehled v odborných předmětech, který například absolventi gymnázia neměli. Bylo to při zkouškách velkou výhodou.”

1Kde budu mít uplatnění

Každá pozice, kde bys mohl(a) pracovat bude zajímavá a bude z čeho vybírat. Pracovat v přírodě či v kanceláři, to bude již na tobě.

Typové pozice při uplatnění absolventa oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí:

 • ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny
 • referent životního prostředí státní správy
 • hydrolog
 • meteorolog
 • pracovník provozních úseků
 • pracovník státní správy
 • pracovník v oblasti inspekční činnosti
 • pracovník rekultivací
 • poradce v chráněných krajinných oblastech, národních parcích a přírodních rezervacích
 • poradce při tvorbě podnikatelských projektů
 • poradce organizací a podnikatelů v nakládání s odpady, při ochraně vod a ovzduší
2Učební plán

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Cizí jazyk 4 4 4 4
Základy společenských věd 1 2
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dějepis 2 1
Fyzika 2
Chemie 3 3
Ekonomické předměty 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2
Biologie 3
Botanika 2 3
Geologie 2
Zoologie 2 2
Ekologie 2 2 2
Geografie 2
Hydrologie 2
Meteorologie 2
Lesnictví a myslivost 2 1
Ochrana prostředí 2 2 2
Právní příprava 2 2
Výrobní technologie a odpady 2 2
Ekologické zemědělství 2
Praktická cvičení a monitoring 2 2 2 blok
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace v ANJ
2
Zdravotní tělesná výchova 1-2 1-2 1-2 1-2
KURZY
Lyžařský výcvikový kurz 5 dnů
Sportovně turistický kurz 5 dnů
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3