Ve dnech 19. – 20. 10. 2017 se vybraní žáci školy spolu s ředitelkou Mgr. Stanislavou Beštovou a Mgr. Evou Kosteckou zúčastnili diskusního fóra Etika 2017, které se konalo pod záštitou Etického fóra České republiky v prostorách SHM, s.r.o. Šumperk a hotelu Elegance Šumperk.

Cílem projektu byla diskuse předních odborníků a špičkových manažerů k problematice uplatňování a dodržování etiky v ekonomice a podnikání. Studenti mohli vidět vystoupení Doc. Ing. Vojtěcha Pražmy, CSc. – majitele a ředitele Modelárny LIAZ, s.r.o., Ing. Petra Nováka ředitele Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Prof. Ing. Růženy Petříkové, CSc. místopředsedkyně Rady kvality České republiky. Následně se výše jmenovaní zapojili i do diskuze.

Naši studenti byli těmito odborníky oceněni za to, že se o danou problematiku zajímají. Během diskuze, se totiž zřetelně projevilo, že daná oblast je jim blízká. Velmi nás potěšilo, že sami studenti navázali kontakty s mnoha přednášejícími a zajistili jejich návštěvu na naší škole.

Tomáš Monczka k absolvovanému semináři: „Seminář zaměřený na problematiku etiky mi dal opravdu hodně. Zejména velmi oceňuji účast odborníků v tomto oboru a ředitele úspěšných firem na této akci. Velice se mi líbilo představení pana Ing. Nováka, ředitele Koyo Bearings Česká Republika s.r.o., kde nastínil řízení japonského závodu v ČR a zásady etického chování ve firmě. Dalším velmi zajímavým vystoupením byla diskuze u kulatého stolu v Hotelu Elegance Šumperk. Tuto diskuzi uvedla velmi poutavě Prof. Růžena Petříková – místopředsedkyně Rady kvality ČR na téma Návrat ke kořenům lidských hodnot – Zamyšlení nad odkazem Soustavy řízení Baťa aneb návrat ke zdravému, selskému rozumu. Diskuse se ubírala všemi směry, nakonec skončila u školství. Jak uvedl jeden z účastněných pedagogů „Nejlepší diskuse končí vždy u školství.“ Zajímavou diskusí bylo také zamyšlení se nad tím, co dál. Jak rozšířit povědomí o etice a etickém jednání dál? Co proto udělat? Vyplatí se jednat eticky? I takovéto otázky diskutující pokládali. Jsem potěšen, že jsem se mohl akce zúčastnit a doufám, že se naskytne další příležitost se nějakého semináře zúčastnit.“

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Stanislava Beštová

Mgr. Eva Kostecká

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image