Zajímavá zkušenost se nám naskytla ve středu 24. 5. 2017 na SŠŽTS v Šumperku. Za studenty sem přijel debatovat v rámci nového projektu „Hejtuj hejtmana“ hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Celá beseda byla živě vysílána na Facebooku.  Rozebírala se široká škála témat a často velmi podrobně. Například otázky na dopravu v kraji vzneslo hned několik studentů. Nás zajímal především rozvoj cestovního ruchu a lázeňství v našem kraji.

Já sám jsem byl mile překvapen, že pan hejtman se zajímá o to, co si o problémech Olomouckého kraje myslíme my studenti, a že naše názory respektuje a bere je vážně. Pan hejtman byl natolik milý a přátelský, že přislíbil svoji účast na zářijových oslavách 150 let naší školy.  Jelikož jsem příznivcem osobní komunikace, jsem z projektu „Hejtuj hejtmana“ nadšen a doufám, že i další studenti budou mít možnost se s panem hejtmanem setkat a prodiskutovat další témata. Jsem přesvědčen o tom, že projekt bude nadále úspěšně pokračovat.

Tomáš Monczka – student 1. ročníku oboru Cestovní ruch

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image