Informace na dobu od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 997 ze dne 8. 10. 2020, kdy se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, škola od 12. 10. 2020 přechází na distanční formu vzdělávání

Výjimkou je praktické vyučování, které probíhá i nadále prezenčně.

Informace k organizaci distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 naleznete zde.

Školní jídelna pokračuje i nadále v provozu, obědy je možno si individuálně přihlásit.

Na webu školy budeme zveřejňovat případné další úpravy výuky.

Informuji také o uzavření tělocvičny SOŠ pro nájemce v odpoledních hodinách do odvolání.

Prosím všechny žáky, aby omezili kontakty osob, čímž se zpomalí nárůst případů nemoci COVID. Věřím, že se nám všem podaří tuto situaci společně zvládnout a že se co nejdříve vrátíme zpět k prezenční výuce.

Mgr. Bc. Eva Kostecká

Ředitelka školy

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3