Informace pro studenty dálkového studia

Podle nařízení MŠMT, MZ a vlády z 8. 10. 2020 a z něj plynoucích pokynů MŠMT je výuka na dálkovém studiu stanovena následovně:

Od 12. 10. 2020 bude výuka probíhat dle platného rozvrhu online formou a to přes Google Classroom. Návod naleznete na této této adrese.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, nebo vedoucí dálkového studia.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3