Informace pro žáky 3. ročníku oboru Cestovní ruch

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. 10.2020 se s účinností ode dne 14. 10. 2020 se ruší praktická výuka žáků.
Žáci tříd 3. A a 3. H mají dle školského zákona povinnost se od středy 14. 10. 2020 vzdělávat distančním způsobem dle speciálně stanoveného rozvrhu, který je vystaven na webu školy.
Případné dotazy vám odpoví třídní učitelé.
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3