Integrovaná ochrana rostlin

Dne 17.10.2018 se studenti 4. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili odborné přednášky zaměřené na integrovanou ochranu rostlin,  kterou pořádal AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. v Šumperku. Studenti tak měli možnost seznámit se nejen s hlavními agrotechnickými postupy při pěstování konopí, lnu, kmínu, máku, řepky, brambor a jiných významných plodin, ale také s pojmy, používanými v ochraně rostlin jako postemergentní a preemergentní aplikace, negativní dopad výskytu drátovce a dalších nepřátel rostlin, jako jsou kyjatky, zrnokazové, svilušky a celá řada dalších škůdců.

AGRITEC je i významným zaměstnavatelem našich absolventů a právě s nimi se mohli naši současní studenti setkat na přednášce a diskutovat o odborných problémech ochrany rostlin.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image