Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 5.3. 2020 proběhlo na Střední odborné škole v Šumperku krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii SOŠ III.C, která je určena žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol.

Soutěže se zúčastnilo 17 žáků, kteří postoupili z okresních kol. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. V písemné části byla poslechová úloha a lexikální test, v ústní části řešili žáci jazykovou situaci a následně každý samostatně konverzoval s porotou na vylosované téma.

Soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.

Speciální poděkování patří paní Vláčelové ze Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk za pomoc při organizaci krajského kola.

Výherci soutěže SOŠ III.C

  1. místo CINTULOVÁ Natálie SPgŠ Přerov
  2. místo SAŇÁK Marek SOŠ Šumperk
  3. místo PEJŘ Pavel SOŠp a SOUs Prostějov

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě, která odvedla vynikající práci.

Těšíme se na další ročník soutěže.

Kateřina Bieliková

Garantka soutěže

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image