Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy

Garant soutěže: Krajský úřad Olomouckého kraje. Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk. ICM a Akademie J. A. Komenského Šumperk. Oxford University Press Olomouc

Dne 5. 4. 2018 proběhl na Střední odborné škole v Šumperku 13. ročník Krajské konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – I. kategorie – 1. a 2. ročníky a II. kategorie 3. a 4. ročníky.

Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálním testu. V  ústní části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma.

Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 45 studentů z celého kraje, jejichž znalosti hodnotilo šest porotců z řad pedagogů. Soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka, obzvláště soutěžící ze Šumperka letos byli velmi zdatní.

Speciální poděkování patří sponzorům naší soutěže – ICM a Akademii Jana Amose Komenského Šumperk, nakladatelství Oxford University Press a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, kteří poskytli výhercům hodnotné ceny.

Výherci soutěže
I. kategorie (1. a 2. ročníky)
1. místo: RUDY Klára, Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Šumperk
2. místo: NETUŠILOVÁ Anna, Obchodní akademie, Prostějov
3. místo: TVRDÁ Monika, Střední zdravotnická škola a VOŠZ a JŠ s právem SJZ, Olomouc

II. kategorie (3. a 4. ročníky)
1. místo: CEPEK Tomáš, Střední zdravotnická škola, Šumperk
2. místo: WOHLRAB Alex, VOŠ a SPŠ Šumperk
3. místo: GABRIELOVÁ Michaela, Střední zdravotnická škola a VOŠZ a JŠ s právem SJZ, Olomouc

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě, která odvedla vynikající práci.

Těšíme se na další ročník soutěže ve stejně hojném počtu.

Mgr. Eva Kostecká
Garant soutěže

FOTOGRAFIE Z AKCE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image