Krajské kolo konverzační soutěže

Garant soutěže: Krajský úřad Olomouckého kraje. Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk. Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS Šumperk. ICM a Akademie J. A. Komenského Šumperk. Oxford University Press Olomouc.

Dne 7. 3. 2019 proběhl na Střední odborné škole v Šumperku 14. ročník Krajské konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy, který byl letos v novém formátu. Soutěž byla zařazena do soutěží organizovaných MŠMT.

Letos se tedy poprvé soutěžilo v kategorii III.C, která je určena žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol v Olomouckém kraji.

Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém testu a části čtení s porozuměním. V  ústní části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma.

Znalosti 44 studentů z celého kraje hodnotilo pět porotců z řad pedagogů. Soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.

Speciální poděkování patří sponzorům naší soutěže – ICM a Akademii Jana Amose Komenského Šumperk, nakladatelství Oxford University Press a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, kteří poskytli výhercům hodnotné ceny.

Výherci soutěže

  1. místo: MICHAL DLOUHÝ Střední průmyslová škola Přerov
  2. místo: DAN HLAHŮLEK SOŠ podnikání a obchodu Prostějov
  3. místo: ANNA DUDKOVÁ             Obchodní akademie Prostějov

 

Výherce postupuje do národního kola.
Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří rovněž porotě, která odvedla vynikající práci.
Těšíme se na další ročník soutěže ve stejně hojném počtu.

 

Mgr. Eva Kostecká
Garant soutěže

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image