Jak jistě víte, naši Českou republiku v posledních letech trápí kůrovcové kalamity. Právě kvůli tomuto problému, jemuž čelí zejména oblast Jesenicka, dal podnět ke společné diskuzi senátor Mgr. Miroslav Adámek. Samotná diskuze se uskutečnila 11. 11. 2019 v prostorách naší školy. Skládala se ze dvou částí. V první části objasnil danou problematiku Ing. Jaroslav Hofmann z Lesů ČR. Do následující podnětné diskuze přispěl i ekolog Jiří Beneš z Hnutí DUHA. Samotní žáci projevili skutečný zájem a kladli mnohdy nelehké otázky. Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že za kůrovcovou kalamitu mohou především monokulturní lesy a svým dílem také přispívá  velké sucho panující již několikátý rok po sobě. Proto je zřejmé, že řešení stávající situace není jednoduché a vyžaduje již nyní rychlé a účinné řešení v závislosti na lokalitě a stavu napadených stromů. Budoucnost našich lesů je tedy nejistá a člověk by se v budoucnu měl vyvarovat zakládání monokultur a dát přednost kulturám smíšeným a nestejnověkým.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3