Kurz pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin

Tento kurz je určen osobám, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin (pesticidy). Velký zájem o takový kurz je i z řad studentů, kteří se chtějí zemědělskou činností zabývat v budoucnu.

Příkladem tohoto zájmu jsou dva studenti 3. ročníku oboru Agropodnikání, kteří koncem listopadu tohoto roku úspěšně absolvovali kurz, úspěšně složili zkoušky a získali „Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“.

Gratulujeme!!!

FOTOGRAFIE

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3