Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

V letošním školním roce naše škola  opět  pořádala  Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který byl zahájen v listopadu 2016 a slavnostně ukončen 22.4. 2017. Cílem účastníků kurzu bylo osvojit si zemědělské vědomosti a některé dovednosti potřebné pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností.

Celkem deset přihlášených účastníků absolvovalo 120 hodin přednášek,

A dalších 180 hodin patřilo samostudiu a praxi, kterou frekventanti vykonávali na zvolené farmě nebo v zemědělském podniku. Vzdělávání vedli odborní vyučující školy i externí pracovníci ze zemědělské praxe. Mezi témata, která účastníky nejvíce zaujala, patřila ta, která byla spojena s poskytováním dotací a podpor, s kalkulacemi nákladů a cen produkce nebo s moderní zemědělskou technikou. Nedílnou součástí kurzu bylo zpracování závěrečného projektu, ve kterém účastníci představili své podnikání a návrhy na inovace a zefektivnění své stávající zemědělské činnosti. Závěrečné zkoušky tvořila prezentace a obhajoba vlastního projektu a písemný test z odborných předmětů. Všech deset zúčastněných v závěrečném přezkoušení uspělo a získalo certifikát pro výkon obecných zemědělských činností s možností čerpání prostředků ze státních fondů.

Dalším zájemcům o účast v tomto kurzu nabízíme možnost podání přihlášky do nového ročníku, který se chystáme otevřít zase na podzim letošního roku. Informace o kurzu a přihlášku naleznete na webových stránkách školy.

Fotogalerie z kurzu zde.

Ing. Jaroslav Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image