Lyžařský kurz 2020

Bližší informace k LVK pro třídu 1.A a 1.H 2020
Bližší informace k LVK pro třídu 1.BZ 2020

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem  561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, budeme i v tomto roce organizovat lyžařský výcvikový kurz pro všechny studenty prvních ročníků.
LVK je součástí osnov předmětu Tělesná výchova ve Školních vzdělávacích programech jednotlivých oborů a současně plní i funkce sociální a zdravotní a také chceme dále pracovat s žáky a navázat tak na adaptační kurz, který proběhl na začátku září.
Kurzy se uskuteční v termínu únor – březen 2020 v délce 5 dnů v Kunčicích u Starého Města (www.skikuncice.cz) a ve Stříbrnicích (www.mujkralicak.cz)
Jízdné za vleky hradí každý student individuálně dle výkonnosti.
Na lyžařský kurz každoročně přispívá Spolek rodičů a veřejnosti při SOŠ Šumperk.
Platbu za kurz je nutné uhradit do 14. února 2020 na účet školy 264528685 / 0300, var. symbol obdrží žáci u třídního učitele nebo v systému IS Bakaláři (osobní údaje).

Mgr. Roman Zajíc
za předmětovou komisi TEV

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3