Medové oslavy 150 let SOŠ v Šumperku

Málokterá střední škola se může pochlubit 150letou existencí, ale SOŠ Zemědělská 3 v Šumperku této výsady dosáhla v letošním roce. Naše škola se po celou tuto dobu věnuje vzdělávání budoucích zemědělců, i když v průběhu času přibyly i obory spjaté s dnešní moderní dobou: Cestovní ruch, Cestovní ruch se zaměřením na hotelnictví, Ekologie a životní prostředí. I tradiční obor Pěstitel – Chovatel se přizbůsobil novým požadavkům a vyučuje se jako Agropodnikání.

Fotografie – 22.9.2017  |  23.9.2017

Zahájení oslav s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

22. a 23. září se celá škola otevřela všem svým příznivcům a absolventům a nabídla vskutku zajímavý program oslav, které se konaly pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Úvodní den patřil slavnostnímu zahájení v aule, jež se nachází v nejstarší části školy – renesanční tvrzi. Zde jsme přivítali především významné osobnosti z řad absolventů školy a zástupce regionálních škol a úřadů – za všechny jmenujme starostu města Šumperka a senátora Zdeňka Brože a starostu města Zábřeha Františka Johna. Po slavnostním zahájení ředitelkou školy Stanislavou Beštovou následovaly gratulační proslovy. Povzbuzující slova na adresu školství a zemědělského vzdělávání pronesl ministr zemědělství Marian Jurečka. Svou úctu škole se 150letou tradicí a jejím pedagogům a absolventům vyjádřili ve svých proslovech i vedoucí pracovníci hejtmanství Olomouckého kraje, Miroslava Březinová, Miroslav Gajdůšek, Ladislav Hynek a Milan Klimeš. 

Koncert pěveckého sboru Oculos meos

Následovala komentovaná prohlídka školy, kterou vedla ředitelka školy se studentem Tomášem Monczkou. Zúčastnění si mohli prohlédnout všechny budovy školy – od nejstarší renesanční tvrze až po nové přístavby budované od 80. let. Procházeli také arboretem s učebnou v přírodě a sadem tradičních jabloňových odrůd, mohli zhlédnout i školní muzeum zemědělské techniky a nově zbudovanou včelnici včelařského kroužku.

Podvečer prvního dne oslav byl věnován slavnostnímu koncertu pěveckého sboru Oculos meos. Koncert byl doprovázen čtením vzpomínek z Almanachu k 150 letům školy a v očích absolventů se zaleskla nejedna slza. Nakonec se hosté sešli v jídelně školy, kde studenti hotelnictví připravili bohatý raut, a tak mohlo pokračovat neformální povídání o létech prožitých na naší škole.

 

Medový den

Oslavy pokračovaly i druhý den. Deštivé počasí neodradilo absolventy naší školy ke společnému setkání a neodradilo ani příznivce medu, včel a včelařů. Nadšenců, kteří zabalili sebe a své děti do pláštěnek, přišlo přes devět set. Nabídka medových pochoutek, programů pro děti i možnost povyprávět si u medoviny o školních létech byla prostě lákavá.
Kdo se nebál navštívil sklepení pod renesanční tvrzí

Pochoutky medového dne

K největším pochoutkám medového dne patřil samozřejmě med. Velkému zájmu se těšila ochutnávka exotických druhů medů. Mnozí návštěvníci přišli se záměrem koupě medu, ale během dvou hodin byl veškerý med od včelařů vyprodán, protože letošní výnosy jsou nízké. Chladné počasí přálo prodejcům medovin, k žádaným patřily medoviny s příchutí černého rybízu a křenu. Stále plno pak bylo na medovém rautu připraveném studenty hotelnictví. Návštěvníci mohli ochutnat medové moučníky, zeleninové saláty s medovou zálivkou, studené medové nápoje nebo kanapky s medovými pomazánkami.

Vyhledávaným byl stánek čokoládovny z Velkých Losin, který nabízel speciální edici čokoládových pralinek s medem pocházejícím přímo od včel chovaných včelařským kroužkem školy. Velkému zájmu se tradičně těšily ekologické potraviny společnosti PRO-BIO ze Starého Města a stánek s proslulými ovesnými tyčinkami od společnosti Úsovsko, a.s.

Včelaři a výchova včelařského dorostu

Být včelařem znamená neustále se vzdělávat. Chov včelstev je vysoce erudovanou činností, a proto na našem Medovém dni nechyběly přednášky pro včelaře. Mezi ty nejzajímavější patřila přednáška Pavla Cimaly o chovu včelích matek a kritická přednáška Víta Rozehnala o vlivu medu na civilizační choroby. Pro děti, ale i pro dospělé zájemce byl připraven prosklený úl, na kterém členové včelařského kroužku demonstrovali každodenní život a práci včel. Zodpovědný přístup našich včelařů ocenil v letošním školním roce i ministr zemědělství Marian Jurečka, když udělil včelařskému kroužku čestné uznání v soutěži o Putovní pohár ministerstva zemědělství.

Pro malé návštěvníky Medového dne byla připravena celá řada naučných atrakcí. Děti si mohly vyzkoušet svou obratnost na medové stezce, mohly si také odnést vlastnoručně vyrobenou svíčku ze včelího vosku a vyráběly dekorační předměty se včelí tematikou a především dívky si dotvářely vlastní plátěnou tašku z Medového dne. Příjemným zpestřením bylo pozorovat mistra kováře Červinku při práci u výhně. Zájemci o nové technologie ocenili zkušební jízdu v elektromobilu značky Tesla zapůjčeném firmou RPS. K doprovodnému programu patřila i hudební a taneční vystoupení.

Medový den, který doprovázel oslavy 150 let existence naší školy, se navzdory nepřízni počasí vydařil. Na organizaci se kromě včelařského kroužku a ZO Českého svazu včelařů v Šumperku podílel skvělý tým pracovníků a studentů naší školy.

Jízda elektromobilem patřila k zážitkům Medového dne

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image