Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Od roku 2014 je naše škola místním centrem prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic, dále DofE).

V tomto školním roce proběhla prezentace a představení programu DofE v 1. ročnících za účasti žáků 2. a 4. ročníku, kteří programem již prošli. Zájemcům o zapojení do programu předávali své zkušenosti a sdíleli s nimi své zážitky z expedic.

Nedílnou součástí plnění programu je dobrodružná expedice. Dobrodružná expedice pro splnění bronzového stupně programu je stanovena v délce 2 dnů a 1 noci. Dle pravidel programu DofE při ní účastníci nemohou používat mobilní telefony ani navigaci a stravu si zajišťují z vlastních zdrojů. V měsíci říjnu se letos uskutečnila již desátá expedice pod záštitou naší školy jako místního centra DofE.

Významnou událostí DofE bude slavnostní ceremonie dne 5. prosince 2019, při níž bude udělen certifikát za splnění bronzové úrovně programu DofE i žákyni naší školy

Mgr. Alice Válková

PLAKÁT EXPEDICE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3