Naučná stezka Bílá Opava

Tak jako každý rok se žáci 1. a 3. ročníků vydali tentokrát i s 4. BZ na odbornou exkurzi údolím Bílé Opavy, jež patří k nejkrásnějším místům v Jeseníkách. V letošním školním roce jsme se na cestu vydali 23.10.   Autobus nás dopravil do lázeňského městečka Karlova Studánka. Odtud jsme vyrazili po naučné stezce, kde se žáci seznamovali s florou a faunou Jeseníků. Z informačních tabulí i výkladu se dozvěděli o vzácných rostlinách i zvířatech, které v této oblasti žijí. Po zdolání naučné stezky jsme využili turistické chaty Barborka ke krátkému odpočinku a občerstvení. I přes nepřízeň počasí jsme se rozhodli k sestupu do Divokého dolu, odkud jsme pokračovali kolem dolní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně do Koutů nad Desnou, kde naše výprava byla zakončena. Tuto naši tradiční exkurzi si příští rok opět rádi s dalšími ročníky připomeneme.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image