Návštěva čistírny odpadních

Návštěvou čistírny odpadních vod zahájila 4.B dne 3.11. 2017 odbornou praxi v rámci přípravy na maturitní zkoušku z ochrany přírody a práva. Během listopadu a prosince žáci absolvují exkurze a přednášky týkající se správy vod, ovzduší, odpadů,  lesního a půdního fondu.Ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu Šumperk budou mít příležitost blíže se seznámit s činnostmi státní správy i samosprávy na úseku ochrany životního prostředí.

Fotografie z akce

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image