Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradkyně

Mgr. Alice Válková, 583 301 047, valkova@edusum.cz
Mgr. Jana Šimová, 583 301 041, simova@edusum.cz

V případě zájmu o poradenství nebo konzultaci se obracejte kdykoliv na pracovníky ŠPP.

Konzultační hodiny:
Čtvrtek: 13.30 hod. – 15.00 hod.

Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Bieliková, 583 301 036, bielikova@edusum.cz

Konzultační hodiny:
Pondělí:  8.15 hod. – 9.00 hod.
Pátek:  7.45 hod. – 8.15 hod.
Po dohodě i v jiném termínu

Důležitá telefonní čísla:
Linka důvěry RIAPS: 222 580 697
Centrum krizové prevence: 284 016 666
Dětské krizové centrum: 241 481 149
Linka bezpečí: 800 155 555

Odkazy:
ProYouth – evropský program internetové prevence poruch příjmu potravy

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3