Obsluha motorové pily a křovinořezu

Naše škola již podruhé pořádala  kurzy Obsluha motorové pily a Obsluha křovinořezu. Cílem těchto kurzů je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti práce s křovinořezem a motorovou pilou.

Obsluha křovinořezu

Posluchači kurzu získali základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti obsluhy křovinořezu. Nejdříve se seznámili s konstrukcí a jednotlivými částmi křovinořezu, dále se jej učili ovládat a poznali všechny možnosti jeho využití. Součástí kurzu bylo i seznámení se základní údržbou tohoto stroje. Samozřejmostí byl výklad o zásadách bezpečnosti a ochranných pomůckách, které jsou nezbytné pro tento typ malé mechanizace.

Obsluha motorové pily

Hlavní důraz byl kladen na obsluhu, ovládání a seřízení motorové pily. Účastníci se také seznámili s denní údržbou a se správným zacházením s motorovou pilou s ohledem na bezpečnost práce při běžných činnostech, jako je kácení, odvětvování nebo zakracování. Kurzu, který probíhal od dubna do konce května 2017, se zúčastnilo celkem patnáct uchazečů pod vedením autorizované osoby. Závěrečná zkouška proběhla ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Všech patnáct zúčastněných v závěrečném přezkoušení uspělo a získalo potřebné osvědčení.

Vzdělávací program těchto kurzů je určen zejména pro zájemce se základním vzděláním a přináší větší adaptabilitu a flexibilitu při hledání a získávání pracovních míst například v lesních hospodářstvích, na obecních úřadech, podnicích technických služeb nebo zahradnictvích.

Fotogalerie z kurzu zde.

Ing. Jaroslav Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image