Odborná exkurze 4.BZ do ČOV Šumperk

Dne 8. listopadu 2019 jsme se v rámci odborné praxe předmětu Právní příprava vydali na odbornou exkurzi do místní Čistírny odpadních vod (dále ČOV) Šumperk. Počasí nám docela přálo, takže jsme alespoň nemuseli mrznout. Celou dobu jsme se pohybovali venku po dobu asi 4 hodin. První místo, které jsme navštívili, byla budova v podzemí, kde se zachytává voda při přívalových deštích z kanalizací. Čistírna je schopná pojmout jen určité množství vody, a kdyby nebylo těchto záchytných nádrží, tak by to čistírna nezvládla vše pojmout. Oddělení záchytných nádrží je asi necelý 1 kilometr od samotné čistírny. Celou dobu nás doprovázel pan Miloš Hecl, který nám vše vysvětloval a ukazoval. Dále jsme už pokračovali do samotné čistírny. Celá čistírna má velmi specifický zápach, který vážně nejde slovy popsat. Na pozemcích čistírny se nesmí kouřit, konzumovat jídlo a ani nápoje. Všechny jednotlivé nádrže jsme procházeli postupně a o každé si říkali jejich specifické vlastnosti, k čemu slouží a co dělají. Nejdříve jsme se šli podívat na samotný přítok vody, kde je ještě voda plně znečištěna. Nejhorší odpad, který můžeme vyhodit do kanalizace, jsou nejen chemické přípravky v domácnostech nebo olej, ale to nejhorší jsou vlhčené ubrousky, které jsou celé z plastu a namotávají se do česel. Zprvu se zbavuje čistírna toho nejhrubšího nepořádku a poté už voda odtéká přes lapače písku, usazovací nádrž, aktivační nádrž, dosazovací nádrž až zase zpět do řeky. Čistírenský proces bývá různý. Buď bývá využíváno mechanického čištění, biologického a nebo anaerobního čistění. V šumperské ČOV se využívá hlavně mechanického čištění. Při čištění vody vznikají kaly, které lze pak dále využívat například v zemědělství nebo v bioplynkách. Byli jsme se podívat i na nejvyšší budově ČOV, odkud jsme měli výhled na celou čistírnu a okolí. Vyčištěná voda, která odtéká z čistírny, teče ještě zhruba 1 kilometr v potrubích pod zemí a až pak vytéká do řeky. Je to z důvodu, kdyby bylo velké množství vody, aby se vyčištěná voda nevrátila zpět do čistírny. Dále jsme se dozvěděli, že v celé čistírně pracuje 16 lidí. Myslím, že celá exkurze byla pro nás velkým přínosem, protože jsme vše mohli vidět na vlastní oči. Pokud vždy vše člověk může vidět na vlastní oči a u toho se tím učit, tak je mu to větším přínosem a lépe se mu vše pamatuje, než když sedí ve škole a vše si tlačí do hlavy bez toho, aniž by to viděl. Za tuto exkurzi jsme vážně rádi a vážíme si toho, že jsme mohli čistírnu osobně navštívit.

Kristýna Haltmarová 4.BZ.

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3