Odborná praxe v podniku Kameníček a.s.

Část praktického výcviku žáků oboru Agropodnikání probíhá v podnicích zemědělské prvovýroby. Tentokrát žáci 1. ročníku navštívili akciovou společnost Kameníček se sídlem v Hosticích u Rudy nad Moravou. Předseda představenstva Jiří Matějka seznámil studenty s historií firmy, s náplní činnosti a s technologiemi používanými ve firmě. Žáci měli možnost prohlédnout si rekonstruovaný chlév s dojírnou pro 120 kusů dojnic, používanou zemědělskou techniku, velkokapacitní seník s jeřábovou dráhou, který využívá pro dosoušení sena solární kolektory, dále kryté velkokapacitní nádvorní hnojiště s jeřábovou dráhou, silážní jámy, sklady na lisované seno a slámu, posklizňovou linku s čističkou semen, skladovací prostory pro PHM. Žáci se zájmem sledovali praktickou ukázku zemědělské činnosti, a to setí ozimé pšenice do minimálně zpracované půdy. Pan Matějka ochotně odpovídal na dotazy žáků, hovořil též o zajištění krmivové základny firmy pro živočišnou výrobu v letošním suchém roce, protierozních opatřeních i využívání pesticidů v ochraně rostlin, o realizaci prodeje masa a mléka, plánech osevu a o hospodářské mapě firmy.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image