Pedagog Olomouckého kraje 2019

Ing. Jaroslav Koňarik patřil 28.3. 2019 mezi patnáct nejúspěšnějších pedagogů, které vyznamenalo Hejtmanství Olomouckého kraje.

Jaroslav Koňarik se na naší škole již tři desetiletí věnuje výuce odborných zemědělských a ekologických předmětů v oborech Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. Studenti ho považují za přísného, ale spravedlivého učitele, který dokáže učivo vysvětlit tak, že mu žáci rozumí, a tím získávají pozitivní vztah ke svému oboru. Je nadšeným organizátorem projektových dnů, úspěšně vede naše studenty v soutěžích SOČ.

Mimořádné schopnosti našeho kolegy se projevují také při realizaci projektů, např. Podpora EVVO na SOŠ Šumperk“, ve kterém byly pořízeny výukové prvky do interiéru i exteriéru školy; byl zapojen do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v OK“, ve kterém se podílel na projektové výuce a tvorbě digitální učebnice k výuce přírodovědných předmětů. V současné době vykonává funkci konzultanta v krajském metodickém kabinetu v rámci projektu IKAP „Rovný přístup ke vzdělání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Pod vedením Ing. Jaroslava Koňarika se na naší škole konají odborné kurzy nejen pro naše studenty, ale i pro uchazeče z řad veřejnosti (Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, Kurz pro práci s motorovou pilou, Kurz pro obsluhu křovinořezu). Za jeho přičinění byl v areálu školy založen sad historických ovocných odrůd z podhůří Jeseníků. Pan učitel založil ve starých nevyužitých prostorách školy muzeum historických zemědělských strojů a pomůcek.

Úspěch Ing. Jaroslava Koňarika je zasloužený. Bez dobrých pedagogů nikdy nemůže fungovat kvalitní vzdělávací systém, řekl v den předávání všem vyznamenaným hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3