Praktická cvičení ze zoologie

Modely a skutečné předměty mnohdy vnášejí do hodin realitu a vhodně zvolená biologická pomůcka často dokáže skvěle nahradit desítky minut výkladu. Nejenže si studenti mohou preparát prohlédnout zblízka, ale také řádně prozkoumat a osahat. Získají také lepší představu o skutečné velikosti.

Lebky a další kosterní (osteologický) materiál jsou často didakticky cennější než vycpaniny. Ideální je, když můžeme žakům od stejného druhu zvířete ukázat obojí. Je velice vhodné, pokud žáci mohou ve výuce porovnat lebku modelového savce (králík, pes, kočka apod.) a ptáka (kur domácí, kachna apod.). Na lebkách jsou patrné důležité určovací znaky jednotlivých druhů.

Získat materiál není vždy snadné. Mohou to být uhynulí živočichové z domácích chovů, hlavy z porážek domácího zvířectva od veterinářů na jatkách. Můžeme využít i mrtvolky v pokročilejším stadiu rozkladu.

Nám se podařilo získat hlavy z indických běžců (oblíbené plemeno, využívané k predaci slimáků na zahradách). Přes počáteční odpor, který obvykle brzy pomine, se žákům podařilo vytvořit vhodnou didaktickou pomůcku, kterou lze využít nejenom v předmětech s přírodovědným zaměřením.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image