Přednášky v Agritecu

Dne 18.10.2017 se žáci 2.BZ zúčastnili cyklu odborných přednášek k integrované ochraně rostlin pro zemědělskou praxi. Akce se konala ve firmě Agritec. Během přednášek se seznámili se systémem integrované ochrany jetelovin, trav, řepky a máku, ochranou kukuřice před houbovými patogeny a škůdci a ochranou brambor před plísní a mandelinkou bramborovou. Poznatky z těchto odborných seminářů mohou žáci využít v dalším studiu i odborné praxi.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image