Maturita

Rozpisy pro praktickou a ústní zkoušku MZ 2017 pro jednotlivé třídy:
4.A
4.H
4.BZ
5.D

Informace k žádostem o přezkum výsledků zkoušek (DT a PP) MZ 2017 naleznete zde.

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Maturitní témata pro obor Cestovní ruch:
Maturitní témata z předmětu EKP – 4.H
Maturitní témata z předmětu EKP – 4.A
Maturitní témata z předmětu OPCR

Maturitní témata pro obor Ekologie a životní prostředí:
Maturitní témata z předmětu EKL
Maturitní témata z předmětu OCHP

Maturitní témata pro obor Agropodnikání:
Maturitní témata z předmětu OZP


Maturitní témata pro obor Veřejnosprávní činnost:

Seznam povinné četby:
Seznam maturitní četby
Seznam literárních žánrů a autorů k DT

Ostatní předměty (bez zařazení do oborů)

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image