Sklizeň cukrové řepy

Dne 16. 10. 2018 se žáci 3. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili praktické výuky na pozemcích Bludovské a.s. při sklizni cukrovky. Během praktických činností žáci provedli odhad počtu bulev na hektar, odhad průměrné hmotnosti bulev, odhad výnosu, ztrát a cukernatosti cukrovky. Mohli sledovat činnost a  organizaci práce celé sklizňové linky. Výsledky svých měření a výpočtů zaznamenali do pracovních listů.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image