Školní kolo konverzační soutěže jazyka ruského

V letošním školním roce se školní kolo konverzační soutěže konalo v pondělí 16. prosince 2019 a zúčastnilo se ho celkem dvanáct soutěžících z druhých a třetích ročníků. Soutěž byla rozdělena na poslech a konverzaci se členy poroty na určité téma. Na 1. místě se umístila Petra Kobolková ze třídy 3.H, 2. místo obsadila Vendula Leníčková ze třídy 3.H a na 3. místě byla Kateřina Malachová ze třídy 2.H. Všem soutěžícím děkujeme za přípravu a zájem o soutěžení v cizím jazyce. Těšíme se na další konverzační soutěž.

Mgr. Ziegelheimová, Mgr. Šimová

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3