Školní kolo konverzační soutěže v RUJ

Konverzační soutěž z jazyka ruského proběhla 18. prosince 2018 v učebně jazyka ruského. Účastníci soutěže kromě poslechu v cizím jazyce soutěžili také v konverzaci se členy poroty
na vylosované téma. 1. místo obsadila Nela Fricová ze třídy 3.H, 2. místo Anna Novotná ze třídy 3.H a na 3. místě se umístila Natálie Odstrčilová ze třídy 3.A. Blahopřejeme všem soutěžícím k úspěchu.

Mgr. Ziegelheimová, Mgr. Šimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image