Školní kolo zeměpisné olympiády 2020/2021

Ve dnech 10. 12. a 17. 12. 2020 se v učebně zeměpisu uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Vzhledem k probíhající pandemii Koronaviru bylo školní kolo rozděleno do dvou termínů. Celkem se školního kola zúčastnilo 15 žáků. Samotná soutěž byla rozdělena do dvou částí – s atlasem a bez atlasu, maximální počet bodů z obou částí bylo 60. Nejvíce žáků reprezentovalo třídu 1. H v počtu 5 účastníků. Z dalších tříd se zúčastnili 1. A – 3 žáci, 2. H – 3 žáci, 2. A – 1 žák, 3. H – 1 žák a 3. A – 2 žáci.

Nejúspěšnějšími řešiteli byli Tereza Teplá z 2. A a Antonín Čech z 3. H, kteří shodně získali 41 bodů, a proto si právem rozdělili první místo. Na druhém místě skončil Ondřej Koupil ze třídy 3. A, který získal 40 bodů a na třetím místě se umístil Michal Skoupil ze třídy 3. A. Do okresního kola postupují první 3 žáci.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole a současně děkujeme všem za účast.

Za předmětovou komisi odborných předmětů Lukáš Kaller a Jana Šímová.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3