Soutěž Region Regina a PROFI GO – turistický produkt

Dne 19. 1. 2018 se vybraní studenti druhého ročníku, Anna-Marie Lingerová, Barbora Stašáková, Adéla Jarošová, Tomáš Monczka a Tomáš Žoužela účastnili soutěží konaných v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně – Region Regina a PROFI GO – turistický produkt.
Anna-Marie Lingerová představovala region Hané a Barbora Stašáková si vzala Horácko. Obě měly za úkol připravit pozvánku do regionu, předvést typický krajový prvek (kroj, krajové zvyky, tanec …) a připravily si ukázku originálního krajového jídla.
Anna-Marie získala zvláštní cenu poroty a Barbora Stašáková se umístila na třetím místě. Oběma soutěžícím byli oporou Tomáš Monczka a Tomáš Žoužela, se kterými si připravili ukázku typického lidového tance.
Adéla Jarošová s Tomášem Monczkou zpracovali nabídku „turistického produktu v podobě „produktového balíčku“ podle předem stanovených kritérií tak, aby nabídka byla přínosem pro rozvoj daného regionu svou atraktivitou a originalitou. I přestože naši studenti nedosáhli na stupně vítězů, ve tvrdé konkurenci obstáli a svého úkolu se zhostili výborně.

 

Fotografie z akce

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image