Spolupráce mezi šumperskými středními školami

Základní kurz svařování pro naše studenty

Naši studenti oboru Agropodnikání projevují stálý zájem o rozšiřování své odborné způsobilosti. Proto naši odborní učitelé pokračovali ve spolupráci s šumperskou Střední školou železniční, technickou a služeb, která našim studentům poskytla odborné zázemí k základnímu školení o hlavních metodách svařování.

Naši studenti nejdříve absolvovali vstupní školení o bezpečném zacházení se svařovacím zařízením. Poté byli seznámeni s požadavky na svářečské pracoviště a svářeče, se svařovacími zdroji a jejich správnou obsluhou. Na závěr si vyzkoušeli obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu.

FOTOGRAFIE

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3