Studenti 2. ročníku oboru Cestovní ruch v Praze

Ruské středisko vědy a kultury navštívili naši studenti společně se studenty Gymnázia Šumperk 23.3 2017. Všechny přivítala učitelka jazyka ruského Ljudmila Nyklova, která studenty zavedla do Velkého sálu a podala informaci o soutěži z ruského jazyka “Ars poetika Puškinův památník“. Knihovna RSVK zaujala studenty nejen známými díly ruské literatury, ale i knihami zahraničních autorů v ruském jazyce, dále pak i možností připojit se do elektronické knihovny v ruském jazyce. Rodilá mluvčí zorganizovala pro studenty zajímavou vyučovací hodinu ruštiny a byl promítnut kreslený film „Jak lvíček a želva zpívali písníčku“, rovněž v ruštině. Studenti se tuto píseň naučili zpívat a na vyučovací hodině si procvičili slovní zásobu a časování sloves. Všem byla objasněna možnost složit v RSVK zkoušku z ruského jazyka s obdržením mezinárodního osvědčení. V křišťálovém sále se studenti seznámili s fotografkou N. Bělencevovou, kde měli možnost prohlédnout si výstavu „Chráněná místa“ Uralu.  Po exkurzi v RSVK studenti navštívili obchod s výrobky dovezenými z Ruska.

Mgr. Dagmar Ziegelheimová

Fotogalerie z této akce

Napsali naši studenti:

Мне очень нравилась библиотека, где было много книг известных писателей и потом мы там искали книгу Гарри Поттер. Элишка Комаркова

Moc se mi líbila knihovna, ve které bylo hodně knih od známých spisovatelů. Hledali jsme tam knihu Harry Potter.

Eliška Komárková

Экскурсия была хорошая. Мы видели библиотеку. Унас был урок русского языка, где мы пели песню и писали упражнения.

Exkurze byla pěkná. Viděli jsme knihovnu. Měli jsme hodinu ruského jazyka, kde jsme zpívali písničku a psali cvičení.  

Ondra Kozák

Мне нравилась поездка на поезде, была быстрой и удобной. Мне тоже понравился русский магазин, где мы могли купить продукты питания.

Líbila se mi cesta vlakem, byla rychlá a pohodlná. Také se mi líbil ruský obchod, kde jsme si mohli koupit potraviny.

Aneta Kobrinová

Наша экскурсия в РЦНК мне понравилась.Больше всего мне понравилось в Хрустальном зале с фотографиеми Урала.

Naše exkurze v RSVK se mi líbila, nejvíce se mi líbil Křišťálový sál s fotografiemi Uralu.

Vendula Hannigová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image