Cestujeme se SOŠkou

1. ročník příměstského tábora s názvem „Cestujeme se SOŠkou“ se konal od 30. 7.  do 3. 8. 2018 v prostorách Střední odborné školy v Šumperku. Tábor byl zaměřen na výuku anglického jazyka, gastronomické dovednosti a v neposlední řadě na pohybové aktivity.
Děti byly rozděleny do dvou skupin dle věku a každý den probíhala dvouhodinová výuka anglického jazyka. Mladší děti se učily nová slovíčka za pomocí písniček a jednoduchých příběhů. Ti starší si upevnili učivo, které uměly ze školy a naučili se také novou slovní zásobu, gramatiku. Vše bylo provázáno spoustou her a samozřejmě zeměpisnými aktivitami.
Každý den děti cestovaly na jiný kontinent, kde musely plnit různé úkoly, aby jejich cestování bylo úspěšné. Na každém kontinentu se zkoušely různé gastronomické dovednosti: v Africe se děti seznámily s exotickým ovocem a namíchaly si smoothie, v Asii si vyzkoušely carving, vyřezávání do ovoce a zeleniny. Na závěr každý upekl cupcake, nazdobil jej a následně předal jako dáreček svým rodičům či sourozencům.
Jedno táborové dopoledne bylo věnováno návštěvě hasičů. Děti měly šanci seznámit se s prací hasičského sboru a dozvědět se tak mnoho potřebného pro budoucí samostatný život, např. jak se zachovat, když začne hořet a jak požárům předcházet. Bylo jim umožněno prohlédnout si hasičskou techniku, usednout do kabin hasičských vozidel, osahat si hasičskou výstroj atd. Všechny děti byly touto exkurzí nadšené.
Neméně nadšení byli všichni i pohybovými aktivitami, jako byla lezecká stěna, florbal či různé pohybové hry a soutěže a vodní bitvy.
Děti se také mohly seznámit se školním arboretem, muzeem zemědělství a pochovat si některá zvířata, která jsou „obyvateli“ školy.
Během celého týdne všichni účastníci tábora nacvičovali divadelní představení Shrek v anglickém jazyce, které na závěr tábora předvedli rodičům, prarodičům a sourozencům. V závěru tábora každé z dětí obdrželo diplom v různých kategoriích: Nejlepší angličtinář, nejlepší na lezecké stěně, nejlepší v gastronomii, v carvingu, ve sportu a také za diplom za aktivní přístup.
Na závěr bychom rádi poděkovali České průmyslové zdravotní pojišťovně, která věnovala dětem propagační materiály jako odměnu za soutěže.
Doufáme, že děti byly na našem táboře velmi spokojené a že tato tradice bude na naší škole pokračovat.

Mgr. Eva Kostecká
Ing. Kateřina Ondráčková

Fotografie z akce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3