Týdny mediálního vzdělávání

Záleží na pravdě?

Kritické myšlení a mediální gramotnost se stávají na počátku 21. století důležitou součástí vzdělanosti moderního Evropana, pokud se nechce ztratit ve změti všudypřítomných internetových zpráv a informací.

Jak rozeznat pravdivé zprávy od hoaxů a fake news, proč věřit v životaschopnost demokracie a jak být sebevědomým občanem, který si věří, že může něco změnit? To jsou otázky, které si pohodlný člověk 21. století jistě neklade každé ráno, ale jestliže nechce být pouze pasivním stěžovatelem, který ví, že se s ničím nedá nic dělat, začne se o tyto věci zajímat. A úkolem školy jako vzdělávací instituce je zprostředkovat studentům možnost vzdělat se i v těchto oblastech, které nejsou přímou součástí výuky.

Společnost Jeden svět na školách nám v rámci Týdnů mediálního vzdělávání zprostředkovala seminář think-tanku Evropské hodnoty. Lektorka organizace vysvětlila studentům 2. a 3. ročníku oboru Cestovní ruch, že je nutné přemýšlet o tom, co a kde čtou, ukázala jim, jak si vybírat seriózní zdroje a jak poznat dezinformaci. Zajímavé byly pro studenty praktické ukázky dezinformačních zpráv.

Součástí semináře byla také diskuse s poslankyní Evropského parlamentu MUDr. Olgou Sehnalovou. Paní poslankyně studentům představila svou práci, především vysvětlila, jaké je postavení českých europoslanců, jakým oblastem se věnují, jaké možnosti mají a jak postupují, když spoluvytvářejí zákony v Evropské unii. Asi největším překvapením byla pro studenty délka vytváření zákonů, která se může sestávat ze dvou až tří let vyjednávání v EP a dalších dvou let projednávání v národních parlamentech.

Přínosem debaty s europoslankyní Olgou Sehnalovou bylo její nakažlivé přesvědčení, že je důležité zajímat se o dění okolo nás a že do něj lze aktivně zasahovat, že tedy lze být sebevědomým občanem, kterému záleží na pravdě, protože přemýšlí o věcech, které plynou okolo něj.

Fotogalerie z této akce

Mgr. Jolana Maluchová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image