Carvingová soutěž

Dne 15. 3. 2018 se naše studentky zúčastnily 23. ročníku národní soutěže s mezinárodní účastí
„GASTRO HRADEC“, pořádané AKC ČR v Hradci Králové. V této vyhlášené soutěži se utkali junioři i
senioři v soutěžních disciplínách jako například nejlepší kuchař, nejlepší cukrář, nejlepší cukrárna,
nejlepší řezbář do ovoce a zeleniny. Osobností tohoto gastrofestivalu  se stala slavná herečka
Markéta Hrubešová, která zároveň předávala nejlepší ocenění.
Studentky naší školy bojovaly v kategorii Z/S Carving, což byla předem připravená kompozice, složená
z různých druhů vyřezávaného ovoce a zeleniny, zaměřené na téma „Probouzení jara“.
Třídenní píle a příprava nakonec přinesla výborné výsledky a studentky si odvezly krásná ocenění.
Stříbrnou medaili a umístění ve stříbrném pásmu si vyřezala Aneta Kobrinová ze třídy 3.H a Renata
Tomášková ze třídy 2H. Bronzovou medaili a umístění v bronzovém pásmu si vyřezala Monika
Kopová, Hana Šoupalová a Martina Šustrová, všechny ze třídy 2.H.
Studentkám gratuluji a pevně věřím, že takové ocenění pro ně bude velkou motivací k dalšímu
„řezání“ a úspěchům v tomto oboru.

Ing. Kateřina Ondráčková

Fotografie z akce

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image