Vánoce pro Justina na SOŠ

Už v roce 2006 se naši studenti stali kmotry Johna Slwibaye Nelsona z Haiti. Tehdy mu bylo devět let a kvůli chudobě rodiny navštěvoval teprve první třídu. Letos v červnu složil maturitní zkoušku na střední škole. Těžko říct, jak se mu bude v životě dařit, protože Haiti je stále stejně chudobné, navíc zmítané sociálními nepokoji a ohrožované tajfuny a zemětřeseními. Přesto má John díky vzdělání větší šanci získat na Haiti dobrou práci a přispět k lepší budoucnosti své země.

Proto se studenti naší školy rozhodli v projektu Adopce na dálku pokračovat a stali se kmotry šestiletého Justina z městečka Gonaives na Haiti.

Ostrovní stát Haiti je jednou z nejchudobnějších zemí světa, ve které se i za základní vzdělání musí platit školné. Přesto lidé na Haiti velmi usilují o to, aby jejich děti uměly číst a psát, protože pak mají možnost stát se třeba řemeslníkem nebo obchodníkem. Mají možnost vybřednout ze své nezměrné chudoby do menší chudoby právě prostřednictvím vzdělání a svého vlastního úsilí. Stát se kmotrem čili sponzorem vzdělání chudého dítěte z rozvojové země je to nejlepší, co můžeme těmto dětem dát.

I v letošním roce se uskutečnil na naší škole projektový den Adopce na dálku. 18. prosince uspořádala studentská firma třetího ročníku oboru Cestovní ruch pásmo přednášek a workshopů, na který si přizvala i odborníky z oblasti sociálních služeb. Dobrovolnice z Arcidiecézní charity v Olomouci pod vedením Lady Matyášové nabídly studentům zajímavá témata z oblasti dětské práce, chudoby nebo fair trade. Velmi zajímavé a přínosné byly pro studenty i odborné přednášky Kateřiny Linhartové z Poradny pro rodinu v Šumperku a ředitelky centra sociálních služeb Armády spásy v Šumperku Aleny Krejčí. Přednášející zaujaly studenty především svým odborným přístupem a příklady z praxe.

I letos mezi sebou studenti vybrali příspěvek na školné malého Justina. A protože se peněz sešlo více, než je výše školného, půjde přebytečná částka přímo na potřeby školy Sainte Maria GorettiBaie de Henne na Haiti.

Dětí, pro které je základní vzdělání nedostupné, je na Haiti stále dost.

Jolana Maluchová

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3