Volby do školské rady – 2. kolo

OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka školy a školská rada při SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3 oznamuje, že ve dnech 14. 12– 16. 12202proběhne 2. kolo voleb členů školské rady z řad zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků na období 2021 – 2023.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci hlasování proběhne distančním způsobem přes informační systém Bakalář.

Jmenovaná volební komise: Mgr. Vít Sochora, Mgr. Vladimíra Stalmachová, Mgr. Lenka Tkadlecová.

__________________

Mgr. Bc. Eva Kostecká V Šumperku 18. 11. 2020

ředitelka školy

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3