VÚCHS Rapotín uspořádalo workshop pro studenty Agropodnikání a Ochrany životního prostředí.

Workshop pracovního týmu z VÚCHS v Rapotíně byl určen pro studenty 3. ročníku a jeho téma „Využití doplňkových půdních látek jako podpůrného nástroje ke zlepšení využitelnosti živin ze strniskových meziplodin“ mělo přispět k rozšíření odbornosti našich studentů.

Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci programu ZÉTA.

Hlavní řešitelka projektu Ing. Jana Mikisková představila našim studentům odbornou problematiku celého projektu, do níž patří metodika řešení, pokusné lokality, testované typy doplňkových půdních látek a zvolených druhů strniskových meziplodin. Ve své metodice ukázala studentům přínosy, funkce i rizika použití testovaných doplňkových půdních látek a strniskových meziplodin. Ing. Jana Mikisková poukázala také na překážky vzniklé při řešení projektu a ukázala, jak v praxi eliminovat jejich dopady.

Dr. Bilošová prezentovala zjištěné závěry týkající se vlivu kombinace meziplodiny a zvolených doplňkových půdních látek na objemovou hmotnost, respektive utuženost půdy a hydraulickou vodivost.

Studenti Agropodnikání a Ochrany životního prostředí tak mohli díky reálnému projektu poznat pojmy, jako degradace půdy, erozní ohroženost, mimoprodukční funkce půdy, a zároveň získat rámcový přehled o možnostech ochrany půdy.

 

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3