Výměna zkušeností v agrárním sektoru – workshop 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, pořádal 21.11.2019 na naší škole workshop na téma Výměna zkušeností v agrárním sektoru, kterého se zúčastnili studenti 3.Z a 4.Z ročníku oboru Agropodnikání. Tato akce, kterou podporuje Ministerstvo zemědělství, je zaměřena na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří tak mají možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova. V rámci aktivit byly představeny projekty, podpořené z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 včetně reálných zkušenosti čerpání finanční podpory v rámci PRV. Následovala pak odborná exkurze na středisko živočišné výroby ZEAS Březná – zemědělská akciová společnost, kde se studenti seznámili s praktickými úskalími v chovu skotu – dojnice, telata a jalovice.

V zemědělství vzniká velké množství biologického odpadu, který je však možné velmi efektivně využít právě k výrobě bioplynu. Ten dále slouží jako zdroj elektrické energie a tepla. Celé středisko tak zásobuje elektrickou energií vlastní bioplynová stanice, která je v provozu od roku 2013. To, že výroba bioplynu je ekologická i ekonomická zároveň, nám vysvětlil dlouholetý vedoucí tohoto střediska.

Ing. Jaroslav Koňarik

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3