Za Věstonickou venuší do Olomouce

Koncem listopadu unikátní soška Věstonické venuše na několik dní opustila brněnský trezor a přesunula se do Vlastivědného muzea v Olomouci. Studenti 3. A neváhali a rozhodli se ji zhlédnout na vlastní oči. Odborná exkurze ve středu 4. 12. ale nezahrnovala jen návštěvu Vlastivědného muzea. Prohlídka historického centra Olomouce, která poté následovala, nás přivedla až k radnici, kde nás čekalo setkání s Mgr. Karin Vykydalovou, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu na olomouckém magistrátu. Beseda s ní nám poskytla mnoho zajímavých informací o rozvíjení cestovního ruchu v Olomouci. Exkurzi jsme zakončili návštěvou adventních trhů na Horním náměstí. Byl to neobvyklý školní den spojený s výjimečným zážitkem.

FOTOGRAFIE

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3