Zapojení odborníka z praxe do výuky

Naše škola, Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, se nachází v oblasti, která je typická pro chov krav bez tržní produkce a hospodaření v ekologickém režimu. Z tohoto důvodu jsme využili znalostí a zkušenosti pana Ing. Skřivánka, který je majitelem ekologické zemědělské farmy v Branné a současně pracuje jako lektor na MZU v Brně. Nejdříve nás na své přednášce (4.10.2019) informoval o zásadách a principech ekologického zemědělství a poté 15.10.2019 se uskutečnila odborná exkurze na jeho farmu v Branné, kde jsme kromě chovu dojného skotu viděli chov ovcí, prasat, králíků, drůbeže. Celá akce byla inspirací především pro mladé, začínající zemědělce.

Ing. Koňarik

FOTOGALERIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image